Suomen rakentamismääräyskokoelma

Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK) sisältää täydentäviä määräyksiä ja ohjeita maankäyttö- ja rakennuslakiin, sekä maanäyttö- ja rakennusasetukseen. Määräykset ovat uudisrakentamisessa kaikkia osapuolia sitovia, ohjeet esimerkkejä määräykset täyttävistä ratkaisuista.

Korjausrakentamisessa määräykset ovat sitovia soveltuvin osin, riippuen rakennustyön laajuudesta ja rakennuksen käyttötarkoituksesta. Viime kädessä asian päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Määräyskokoelmaa ylläpitää Ympäristöministeriö. Määräysten velvoittavuus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslain 13. pykälään.

Suomen rakentamismääräyskokoelma