Vanhusruokailu

Vanhuspalveluissa ateriat suunnitellaan ja toteutetaan noudataen Valtion ravitsemusneutottelukunnan ravitsemussuositusta ikääntyville 2010.

Ruokailu ja ravitsemus ovat keskeinen osa asiakkaiden / asukkaiden hoitoa.

Monet ikääntymiseen tai sairauksiin liittyvät seikat asettavat tarjottavalle ruualle erityisvaatimuksia, esim. puremis- ja nielemisvaikeudet ja lääkityksestä johtuva heikentynyt ruokahalu.

Ruuan maukkauteeen, energia- ja ravintoainetiheyteen sekä mieluisten ruokalajien tarjoamiseen kiinnitetään huomiota.

Yhteystiedot

Palvelutalo Kreivinaika
puh. 040 135 6757

Palvelukeskus Kotiranta
puh. 040 135 6756

Palvelukeskus Maininki
puh. 040 135 6755

Palvelukeskus Salonkartano
puh. 040 135 6754

Palvelukeskus Ukonmäki
puh. 040 311 0460

ruokapalvelut (at) raahe.fi