Häiriökäyttäytyminen

Häiriökäyttäytymisen ilmenemismuodot vaihtelevat. Häiriökäyttäytyminen ilmenee tavanomaisesti päihtyneiden henkilöiden oleskeluna julkisilla paikoilla, erityisesti kauppakeskusten sisällä tai läheisyydessä. Iltaisin se ilmenee päihteiden käyttönä julkisilla paikoilla.

Seutukunnallisten turvallisuustutkimusten mukaan omaisuusrikollisuus on vähentynyt viime vuosina. Asukkaiden turvallisuuden tunne ei kuitenkaan aina ole lisääntynyt. Yksi syy tähän on se, että asukkaat tekevät havaintonsa turvallisuudesta liikkuessaan julkisilla paikoilla ja ystäviensä ja tuttaviensa kertomien kokemusten pohjalta. Heidän käsityksensä tietyn asuinalueen tai keskusta-alueen turvallisuudesta muodostuu siten yksittäistapausten perusteella.

Häiriökäyttäytyminen koetaan eri tavoin eri tilanteissa. Se koetaan omaa turvallisuutta uhkaavana varsinkin silloin, kun liikutaan yksin tai silloin, kun sitä kohdataan normaaleilla kulkureiteillä. Tällöin ei ole mahdollisuutta väistää tilannetta ja syntyy mielikuva siitä, että alue on ”häiriköiden hallinnassa”. Häiriökäyttäytymiseen vaikuttaminen on tärkeää väestön ikääntymisen vuoksi, sillä ikääntyvä väestö kokee helpommin olonsa turvattomaksi.

Häiriökäyttäytymiseen puuttuminen on viranomaisten näkökulmasta hankalaa, koska käyttäytyminen ei yleensä täytä minkään rikoksen tunnusmerkistöä ja koska viranomaisen edustajatkin kokevat häiriökäyttäytymisen paheksuttavuuden eri tavoin. Usein häiriökäyttäytyminen kuitenkin johtaa rikoksiin, jotka kohdistuvat alueella liikkuvien ihmisten fyysiseen koskemattomuuteen. Tällöin ilmenee pahoinpitelyjä ja ryöstöjä.

Keskeisenä asiana paikallisessa turvallisuustyössä on toimijoiden välinen yhteistyö.

Häiriökäyttäytymisen ennalta ehkäisyn kannalta tärkeää on ottaa turvallisuusseikat huomioon jo yhdyskuntasuunnittelussa. Perheiden tukeminen ja erityisesti perheväkivaltaan puuttuminen on tärkeää, sillä väkivaltainen ympäristö ja lapseen kohdistuvat pahoinpitelyt ovat yhteydessä myöhempään aggressiiviseen käytökseen. Sosiaali-, terveys- ja kouluviranomaisten sekä poliisin yhteistyö on siten erityisen tärkeää häiriökäyttäytymisen ennalta ehkäisyssä ja siihen puuttumisessa.[1]

[1] Paikallisen turvallisuustyön kehittäminen. Sisäasiainministeriön julkaisuja 19/2006