Onnettomuuksien ehkäisy ja liikenneturvallisuus

Nykytilan analyysi

  • liikenneonnettomuudet ovat erityinen huolenaihe. Riskialttiimmiksi paikoiksi koetaan liikenteessä 8-tie.
  • ajokulttuurissa alkoholi on yksi ongelma muiden joukossa
  • kaahareihin on purrut automaattivalvonta, jonka lisääminen on suunnitteilla. Hirvionnettomuudet ovat vähentyneet merkittävästi rakennettujen hirviaitojen myötä
  • ongelmiksi kunnissa koetaan mm. nuoret rallikuskit, kevyenliikenteen väylien puuttuminen, ylinopeudet ja teiden huono talvikunnossapito
  • vesiliikennettä on paljon, mutta valvonta on vähäistä. Jonkin verran on tavattu ruorijuoppojakin.
  • yleinen välinpitämättömyys turvallisuudesta on lisääntynyt. Turvallisuuskulttuurissa on huomattavia parannuksen tarpeita asennepuolella.