Keskeiset, toimenpiteitä vaativat ongelmakohdat ja kehittämisohjelma

Liikenneturvallisuustyön osa-alueet (LVM: Tieliikenteen turvallisuus 2006 - 2010, löytyy nettisivuilta ja MKL: Vesiturvallisuus, löytyy www.fma.fi)

Alkoholi

 • valvonnan lisäys
 • valistus- ja neuvonta
  • autokoulut (varoittavat esimerkit opetukseen mukaan)
  • mainoskampanjat (älä lähde humalaisen kaverin kyytiin)

Asenteet

 • palkitaan hyvät tapoja esim. teemojen kautta
 • turvallisuusrikkomusasiakkaan kohtaamiseen kiinnitetään enemmän huomiota
 • järjestetään liikenneturvallisuuskampanjoita
  • turvaa tenaville
  • liikennekilpailuja nuorille
  • autojen oheislaite ja kännykkävalistusta aikuisille
 • järjestetään tietoiskuja
  • kaupoissa
  • työpaikoilla
  • valvonnassa

Tieinvestointien rahojen vähyys

 • kunnat tekevät tarve-esityksensä priorisoituna
 • kevyen liikenteen väylien rakentamiseen kiinnitetään enemmän huomiota

Nuorten liikenneturvallisuus

 • lisätään mopovalistusta
 • autokouluilta toivotaan mopokorttia suorittavalle enemmän käytännön harjoituksia

Turvavälineiden käyttö

 • ekaluokkalaisille lahjoitetaan suojaliivit
 • kunnat investoivat ns. mainoslahjoiksi pantaheijastimia
 • turvavälineiden hankinnoissa hyödynnetään sponsoreita (esim. vakuutusyhtiöt)
 • koulut velvoittavat koululaisia käyttämään pyöräillessä kypärää
 • koulut voivat käyttää sponsoreita hyväksi tai keräilykampanjoita käytettyjen kypärien hankkimiseksi

Onnettomuuksien ennalta ehkäisytyö

 • resurssit
  • taloudelliset
  • tiivistetään kuntayhteistyötä
  • hankitaan sponsoreita (materialistinen)
  • henkilöstö
  • perustetaan seutukunnallinen turvallisuustyöryhmä, jossa edustajina kunnat ja alueelliset viranomaiset
  • hyödynnetään kuntien nettisivuja ja alueportaaleja tiedon levityksessä ja yhteistoiminnan kehittämisessä
 • valistus ja koulutus
  • kehitetään seudullista suunnittelutyötä
  • lisätään näkyvyyttä mediaa hyödyntämällä
  • viranomaiset järjestävät yhteisiä tietoiskuja kouluilla ja yleisötilaisuuksissa
  • kunnat toteuttavat seudullisen turvallisuusoppaan
  • jaettavaksi jokaiseen alueen talouteen
  • nuorten näköinen ja tekemä
 • eri suunnitelmien yhteen liittäminen
  • kunnat tekevät eri viranomaisten kanssa yhteinen suunnitelma onnettomuusuhkien kartoitukseen ja onnettomuuksissa toimimiseen
 • valvonta
  • viranomaiset tekevät yhteisiä turvallisuuskatselmuksia
  • viranomaisten ohjausryhmä suunnittelee tulevan vuoden yhteiset katselmukset
 • viranomaisten yhteistyön kehittäminen
  • perustetaan kuntien ja alueellisten viranomaisten seudullinen ohjausryhmä