Rajaturvallisuus

Rajavartiolaitoksen toiminnan tavoitteena on rajaturvallisuuden ylläpitäminen. Turvallisuuden ylläpidolla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään rajan ylittämisestä annettujen säännösten rikkominen, sekä rajat ylittävästä henkilöliikenteessä yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle aiheutuvat uhat. Rajavartiolaitos toimii rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Rajaturvallisuuden ylläpidon lisäksi rajavartiolaitos suorittaa erikseen säädettyjä valvontatehtäviä, sekä toimenpiteitä rikosten ennalta estämiseksi, selvittämiseksi ja syytteeseen saattamiseksi, poliisi- ja tullitehtäviä, maa-alueen etsintä- ja pelastustehtäviä sekä osallistuu sotilaalliseen maanpuolustukseen. Lisäksi rajavartiolaitos vastaa meripelastustoimen järjestelyistä.