Keskeisimmät, toimenpiteitä vaativat ongelmakohdat ja riskien kartoitus

Laiton maahantulo

Nykyisen arvion mukaan laittoman maahantulon tapahtuminen Raahen seudulla on epätodennäköistä. Turvapaikanhakijoita ei ole ollut ja ISPS koodiston aiheuttamat muutokset satama-alueella vaikeuttavat laitonta maahantuloa selvästi.

Muu rikollisuus

Laittomasti tuotavista tavaroista, joko laivalla tai pienveneellä tapahtuvana on ollut viitteitä ja huhuja mutta varsinaisia selkeitä tapauksia on sattunut kohdalle vain harvoin.

Huumausaineiden kuljetukseen salakuljettajat pyrkivät löytämään uusia välitysreittejä. Laivat ja niiden lastit ovat olleet perinteisiä välineitä salakuljettajille.

Nykyiset toimenpiteet

  • rajaturvallisuutta ylläpidetään ja rikoksia ennalta ehkäistään yhteistyössä PTR-viranomaisten kanssa
  • laaditaan riskianalyysejä ja seurataan meriliikennettä
  • tehdään alustarkastuksia sekä rajatarkastuksia kauppa-aluksilla satamissa. Alustarkastustoimintaa on lisätty mm. merivartioston koirapartioiden toimesta
  • rajavalvonnan ja säännöllisen partioinnin yhteydessä tehdään mm. vesiliikenne- ja ulkomaalaisvalvontaa
  • satamissa järjestetään ISPS-harjoituksia
  • työkierto viranomaisten kesken