Rikoksen uhrin aseman parantaminen

Jokainen voi joutua rikoksen uhriksi. Uhrilla on oikeus saada tarvitsemaansa tukea ja oikeudellista apua. Seuraavassa kerrotaan, miten tulee menetellä jos on joutunut rikoksen uhriksi sekä selvitetään myös rikosasian käsittelyn eri vaiheet sekä annetaan tietoa siitä, miten itse voi edistää rikoksen selvittämistä.

Keskeiset strategiset linjaukset

  • viranomaiset tukevat ja auttavat rikoksen uhria ottaen huomioon tämän aseman ja tilanteen
  • rikoksen uhrin tukemiseksi varmistetaan toimiva ja tehokas yhteistyö viranomaisten ja uhrin tukemiseen keskittyvien järjestöjen välillä
  • alueella on saatavissa tukipalveluja
  • erityisesti läheisväkivaltatapauksissa vaikutetaan siihen, että vältetään toistuva uhriksi joutuminen
  • Raahen turvakodin toimintaedellytykset varmistetaan

Toimenpiteet/ tavoitteet

  • rikosten uhreille tiedotetaan esitutkinnan yhteydessä yhteiskunnan tarjoamista tukipalveluista
  • sosiaalipalvelutuotannossa huomioidaan rikosten uhrien avustaminen
  • rikosten uhrien aseman edistämisestä järjestetään moniammatillinen koulutusyhteistyöfoorumi