Seuranta

Seudullinen turvallisuussuunnittelutyön johtoryhmä seuraa suunnitelman toteutumista ja antaa tarvittaessa kunnille väliraportit tiedoksi. Sähköpostitse jaetaan tarvittaessa päivitetyt turvallisuuteen vaikuttavat suunnitelmat ja suunnitelmien eri versiot ja raportit arkistoidaan sähköisesti.

Seutukunnallisen turvallisuustyöryhmän yrittäjien asiantuntijaryhmä ylläpitää nettisivustoa.

Johtoryhmä jatkaa toimintaansa johdannossa mainitulla kokoonpanolla kokoontumalla kaksi kertaa vuodessa, tammi-helmikuussa ja syys-lokakuussa. Kokoontumisia lisätään tarpeen mukaan. Johtoryhmä käsittelee turvallisuussuunnittelutyössä tapahtuneita asioita, mihin jatkossa panostetaan, ketkä mihinkin toimintaan vastuutetaan ja muita esille tulevia asioita koskien turvallisuussuunnittelutyötä.

Raahen seutukunnan turvallisuussuunnitelma/toimenpideohjelma on seutukunnan kuntien (Pyhäjoen, Raahen ja Siikajoen kuntien) www-sivuilla osoitteissa www.pyhajoki.fi, www.raahe.fi/turvallisuussuunnitelma ja www.siikajoki.fi ja Raahen Seudun Yrittäjät ry:n sivuilla http://www.yrittajat.fi/fi-FI/pohjois-pohjanmaanyrittajat/raahe/yleista/turvanurkka/.