Syrjäytyminen

Syrjäytyminen tarkoittaa yhteiskunnallisesta elämästä syrjään jäämistä. Ihminen voi syrjäytyä mm. työnteosta, opiskelusta. Syrjäytymistä kuvaavia ilmauksia ovat huono-osaisuus, marginaalisuus, puutteellisuus ja deprivaatio.

Syrjäytymisvaaran ehkäisemiseksi keskeisen huomion kohteena omassa seutukunnassamme ovat peruskoulun päättäneet nuoret. Tavoitteena on, että vähintään 95 % nuorista jatkaa opintojaan tai kehittää muita mahdollisuuksia selvitä aikuisiän kynnyksellä.

Valtioneuvoston hyväksymä Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007 - 2011 kehottaa kuntia vahvistamaan seurantaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäävien nuorten osalta. Kehittämisohjelma määrittää toimenpiteeksi, että nuorisolakiin (72/2006) säädetään kuntien moniammatillisten yhteistyöryhmien toiminta. Kyseessä on ensimmäinen lapsi- ja nuorisopoliitikan kehittämisohjelma, joka jatkossa annetaan joka neljäs vuosi. Ohjelman taustalla on hallitusohjelma ja ohjelma perustuu elämänkaariajatteluun. Ohjelma edellyttää, että kunnassa on työvoimatoimiston, sosiaali- ja terveystoimen, nuorisotoimen ja koulutoimen moniammatillinen yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on seurata sijoittumista jatkokoulutukseen ja työelämään.