Keskeiset toimenpide-esitykset/suositukset

  • vesiliikenteenvalvonnan määrän lisäämiselle ei tarvetta, panostetaan laatuun. Valvontavastuu merialueelle on merivartiostolla johon poliisi mahdollisuuksien mukaan osallistuu.
  • nopeusrajoitusten voimaansaattaminen Raahen saaristossa Raahen kaupungin toimesta. Saaristossa asennettuna nopeusrajoituskyltit joilta lainvoima kuitenkin puuttuu joten niitä ei voi valvoa.
  • valistustyön jatkaminen ja kehittäminen tarkastusten yhteydessä. Jatketaan valistustyötä myös oppilaitoksissa ja eri tilaisuuksissa yhteistyössä turvallisuusviranomaisten ja veneilykerhojen kanssa.
  • jatketaan veneilijöiden palkitsemista tarkastusten yhteydessä asioiden ollessa kunnossa
  • hyödynnetään paikallista mediaa tiedottamisessa ja valistustyössä
  • meripelastusharjoituksia järjestetään entiseen tapaan. Isommat yhteisharjoitukset toteutetaan merivartioston koordinoimana. Pienempiä paikallisharjoituksia järjestetään paikallisesti sopimalla meripelastuksen suorittajien kesken joko yhdessä tai itsenäisesti.