Keskeiset, toimenpiteitä vaativat ongelmakohdat

Ongelmat, riskit, uhat

Riski onnettomuuksien lisääntymiseen vesillä on olemassa esim. laivaliikenteessä. Mahdollisia riskejä ovat esim. yhteentörmäys, karilleajo, blackout (sähköisen laitteiston vika). Näistä taas aiheutuu mahdollisia lisäriskejä esim. ympäristölle.

Veneilykokemuksen vähäisyys, välinpitämättömyys varautumisessa ja varustautumisessa, sekä paikallistuntemuksen puute saattavat aiheuttaa avuntarpeen vesillä liikuttaessa, koska merialueella keliolosuhteet saattavat muuttua äkillisesti tai veneeseen saattaa tulla yllättävä vika.

Pienet soutu- ja perämoottoriveneet alueilla minne valvontaa ei voida kohdentaa (joet, järvet) muodostavat oman riskinsä.

Alkoholi vesiliikenteessä.

Vaatimukset EU:n taholta vaikuttavat, että kuntien virallisilla uimarannoilla pitää olla uimavalvoja ja tietynlainen varustelu joka aiheuttaa kustannuspaineita. Tästä seuraa että viralliset uimarannat vähenevät.

Jääalueella liikkuminen vaatii myös paikallistuntemusta mm. virtapaikoista ja mahdollisista railoista. Raahen seutukunnan alueella rannikon tuntumassa on vähän kelkkailuun sopivia uria, niinpä kelkkailu tapahtuu jääalueella. Kelkkailu voidaan aloittaa jo hyvin nuorena (15-vuotiaana) jolloin usein intoa on enemmän kuin kykyä ja taitoa jäällä liikkumiseen. Myös varautuminen ja varustautuminen yllättäviin hankaluuksiin on usein riittämätön.

Nykyiset toimenpiteet

  • vesi- ja maastoliikennettä valvotaan seutukunnan merialueella tehokkaasti merivartioston ja poliisin toimesta
  • vesiliikenteen turvallisuutta on pyritty parantamaan valistamalla mm. pitämällä meripelastustoimen valistuspäivä. Myös kouluissa järjestetään nuorille oppilaille valistusta turvallisesta veneilystä ”Turvanasi merellä - Merivartiosto” -kampanjalla joka on suunnattu 9-luokkalaisille peruskouluissa.
  • tarkastusten yhteydessä veneilijöitä on palkittu mm. avaimenperillä ja samalla valistettu
  • merenkulkulaitoksessa veneilyasian neuvottelukunnalla on ”Veneilyn ja vesillä liikkumisen turvallisuusohjelma 2006 - 2016” vesillä liikkumisen turvallisuuden kehittämiseksi
  • väylästö on hyvin merkitty ja hoidettu
  • viranomaiset tekevät yhteistyötä valistuksessa ja valvonnassa
  • kansalaisopistot ja työväenopistot järjestävät merenkulunkursseja ja paljon veneilytaitoa siirtyy myös ”isältä pojalle”
  • meripelastusharjoituksia järjestetään säännöllisesti eri toimijoiden kesken yhdessä ja erikseen
  • tiedottamista ja valistamista mm. median avulla kausiluontoisilla tiedotteilla, radiohaastatteluilla ja lehtijutuilla