Yritystoiminnan turvallisuus

Nykytilanne

Yrityksillä on turvallisuuteen liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia sekä vapaa-ehtoisesti huolehdittavia asioita. Lakisääteisiä ovat pelastustoimeen sekä työturvallisuuteen liittyvät velvoitteet.

Pelastustoimen lakisääteiset velvoitteet

 • pelastussuunnitelma on laadittu
 • pelastustoimen vastuuhenkilöt ovat nimetty
 • tuhopolttojen torjunnasta on huolehdittu
 • tulitöiden turvallisuudesta on huolehdittu
 • poistumisreittien merkinnät ovat kunnossa
 • uloskäyntien käytettävyys on kunnossa
 • suojaustaso on mietitty ja on kunnossa (alkusammutuskalusto, savunpoisto, automaattinen palonilmaisin ja sammutuslaitteisto)
 • sähkölaitteiden kunnosta on huolehdittu
 • savuhormien kunnosta on huolehdittu
 • ilmanvaihtokanavien kunnosta on huolehdittu

Työturvallisuuden lakisääteiset velvoitteet

 • työsuojelun toimintaohjelma on laadittu
 • työsuojelupäällikkö on nimetty
 • työsuojeluvaltuutettu on nimetty (yli 10 työntekijää)‏
 • työsuojelutoimikunta on nimetty (yli 20 työntekijää)‏
 • työterveyshuolto on järjestetty
 • työergonomia ja työolosuhteet ovat kunnossa
 • häirintä ja väkivallan uhka on huomioitu ja ennaltaehkäisty
 • ensiapuvalmius on järjestetty
 • henkilökunta tietää miten menetellä, jos havaitsevat tai epäilevät työturvallisuuspuutteita

Yritysturvallisuus koskee välittömästi tai välillisesti yrityksissä henkilökuntaa, omaisuutta, tietoa ja mainetta. Näihin kohdistuvat toimenpiteet ovat niitä aihealueita, jotka auttavat yrittäjää hahmottamaan, mitä tietoa hän tarvitsee ja mistä sitä löytyy. Turvallisuudesta tiedottaminen on parasta ennalta ehkäisevää toimintaa.