Tulevaisuus

Uhkakuvia pk-yritysten yritysturvallisuudelle tuovat mm. huumausainerikollisuuden lisääntyminen ja sen aiheuttamat lieveilmiöt, ammattirikollisuuden vahvistuminen ja tietotekniikka- ja tietoverkkorikollisuuden lisääntyminen.

Yrittäjän tulisikin tehdä yrityksessään riskikartoitus. Riskit pitäisi pystyä tunnistamaan ja hallitsemaan pienestä suureen. Pienetkin häiriötilanteet voivat saada aikaan vakavan tapahtumaketjun ja mitä pienempi yritys, sen enemmän häiriötilanteet sitovat resursseja.

Yrityksissä liikkuvien siakkaiden turvallisuus on myös otettava huomioon. Kaikkea ei voida ennakoida, mutta niissä olosuhteissa, mihin yrittäjä itse voi vaikuttaa, tulee yrityksen tiloissa asioivien turvallisuus taata.