Museitjänster

Brahestads museum erbjuder upplevelser vid sju olika besöksmål. Finlands äldsta lokalmuseum Packhus innehåller en ovanligt stor samling kyrkoskulpturer från 1600-talet. Museet Kronomagasinets senaste dragplåster är världens äldsta bevarade dykardräkt Wanha Herra (Gamla Herren).

Brahestads museum har som uppgift att bevara, bedriva forskning om, skydda och synliggöra de traditioner, föremål och byggnader samt naturen som är anknutna till den fysiska miljön samt främja intresset för hembygdsarbete och historia.

Museet har ett brett utbud av tjänster. Vi erbjuder guidningar på finska och engelska i våra museiobjekt, ett omfattande bildarkiv, sakkunnigtjänster och material för utlåning som kan vara till nytta för såväl studerande som forskare och andra ämnesintresserade och yrkesverksamma. Våra verkstäder är riktade till kunder i alla åldrar.

Brahestads museum hyr även ut lokaler till olika slags klubb- och föreningsverksamhet samt för mindre tillställningar. Även privatpersoner kan hyra våra lokaler. Som en ny tjänst har vi startat en bookcrossing-station, en återanvändningsstation för böcker för alla Brahestadsbor och besökare.

Verksamhetsställen

En blå bindingsverksbyggnad bredvid havet.
Packhus. Bild: Satu Kiviniitty, Raahe museum.a