Talous- ja velkaneuvontapalvelut

Talousneuvonta

Talousneuvontapalvelut on tarkoitettu kuntalaisille, jotka haluavat suunnitella yksityistalouttaan ennen varsinaisten velkaongelmien syntymistä.

Rahojen käytön suunnittelulla on mahdollista varata riittävästi rahaa pakollisiin ja muuttuviin menoihin sekä erilaisiin hankintoihin - suunnittelu ei lisää tuloja, mutta sen avulla voi saada rahat riittämään paremmin.

Velkaneuvonta

Velkaneuvontapalvelut on tarkoitettu yksityishenkilöille ja pienyrittäjille, jotka tarvitsevat apua maksu- tai velkaongelmien hoidossa.

Talous- ja velkaneuvonnassa

 • autetaan asiakkaan kokonaistilanteen kartoittamisessa selvittämällä tulot ja mahdollisuudet tulojen hankkimiseen, varallisuus, välttämättömät elinkustannukset, elatusvelvollisuudesta aiheutuvat menot sekä muut taloudelliseen asemaan vaikuttavat seikat
 • selvitetään velallisen talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuudet
 • avustetaan velallista tämän selvittäessä mahdollisuuksia tehdä velkojiensa kanssa sovinto
 • avustetaan velallista velkajärjestelyyn liittyvän asian hoitamisessa erityisesti velkajärjestelyhakemuksen ja muiden yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain edellyttämien selvitysten ja asiakirjojen laatimisessa
 • ohjataan velallinen hakemaan tarvittaessa oikeudellista apua

Esitteet

Muita julkaisuja

Luottotieto- rekisteriotteet

Yksityishenkilö voi tarkistaa luottotietonsa kerran vuodessa maksuttomasti.

 • Bisnode Oy/Soliditet-henkilörekisteri
 • Suomen Asiakastieto Oy
 • Omia luottotietoja ei voi tarkistaa puhelimitse eikä sähköpostitse, sillä rekisterinpitäjän tulee olla varma kysyjän henkilöllisyydestä.

Velkajärjestelyä koskevat linkit

Kilpailu -ja kuluttajavirasto

 • tietoa talous- ja velkaneuvonnasta
 • tietoa raha-asioiden hoidosta
 • tietoa velkojen järjestelystä
 • tietoa velkajärjestelystä
 • tietoa maksamisesta

Oikeuslaitos

Oikeusapuohjaus

Takuu-säätiö

 • tietoa järjestelylainojen takauksesta

Yrittäjien talousapu

Velkajärjestelyhakemus

Lisäsuorituslaskuri säästettävän määrän arvioimiseksi

Lisäsuoritukset