Voit antaa kaupungin toiminnasta ja palveluista yleistä palautetta sähköisellä Anna palautetta -lomakkeella. Yleisen palautteen lisäksi palautetta voi halutessa tarkentaa määreillä kiitos, moite ja kehitysidea. Lomakkeella lähetetään myös kaupungin verkkosivuston saavutettavuutta koskeva palaute ja korjauspyynnöt.