Raahen kaupungilla käytössä olevien tietojärjestelmien selosteet

Henkilöstöhallinto

eHRMinfopdf, 106 kb

Kuntarekrypdf, 111 kb

Primapdf, 101 kb

Timeconpdf, 102 kb

Hallinto- ja tukipalvelut

Dynastypdf, 21 kb

Prinettipdf, 20 kb

ReittiGispdf, 20 kb

Sonetpdf, 20 kb

Palvelutoimisto

WebRaportointipdf, 20 kb

InTimepdf, 20 kb

Primapdf, 20 kb

WorkFlowpdf, 20 kb

Opus Capitapdf, 20 kb

Populuspdf, 20 kb

Käyttöomaisuuspdf, 20 kb

Talouden suunnittelupdf, 20 kb

Hankintatoimi

Cloudiapdf, 509 kb

Tekninen palvelukeskus

Haahtelapdf, 101 kb

Ateria- ja puhtauspalvelut

Aivopdf, 67 kb

Atopspdf, 71 kb

Talous- ja velkaneuvonta

Velkajärjestelijäpdf, 93 kb

Opetustoimi

MultiPrimuspdf, 115 kb

Aurapdf, 104 kb

Google Apps for Educationpdf, 240 kb

Kulttuuritoimi

Muskettipdf, 20 kb

Supra Ticketpdf, 21 kb

Kirjasto

Koha

Satama

WDNetpdf, 20 kb

Raahen Energia

EllaEDMpdf, 20 kb

Ellarexpdf, 20 kb

Fiksupdf, 20 kb

Lämpökantapdf, 20 kb

Mercus Brokerpdf, 20 kb

Tekla NISpdf, 20 kb

Raahen Vesi

Sonetpdf, 19 kb

Clear Skadapdf, 19 kb

Vesikantapdf, 20 kb