Raahen kaupungilla käytössä olevien tietojärjestelmien selosteet

Keskushallinto

eHRMinfopdf, 106 kb
Kuntarekrypdf, 111 kb
Primapdf, 101 kb
Timeconpdf, 102 kb
Dynastypdf, 21 kb
Prinettipdf, 20 kb
ReittiGispdf, 20 kb
Sonetpdf, 20 kb
WebRaportointipdf, 20 kb
InTimepdf, 20 kb
Primapdf, 20 kb
WorkFlowpdf, 20 kb
Opus Capitapdf, 20 kb
Populuspdf, 20 kb
Käyttöomaisuuspdf, 20 kb
Talouden suunnittelupdf, 20 kb
Cloudiapdf, 509 kb
Aivopdf, 67 kb
Atopspdf, 71 kb
Velkajärjestelijäpdf, 93 kb

Tekninen toimi

Haahtelapdf, 101 kb

Opetustoimi

MultiPrimuspdf, 115 kb
Aurapdf, 104 kb
Google Apps for Educationpdf, 240 kb

Kulttuuritoimi

Muskettipdf, 20 kb
Supra Ticketpdf, 21 kb

Kirjasto

Koha-kirjastojärjestelmä

Satama

WDNetpdf, 20 kb

Raahen Energia

EllaEDMpdf, 20 kb
Ellarexpdf, 20 kb
Fiksupdf, 20 kb
Lämpökantapdf, 20 kb
Mercus Brokerpdf, 20 kb
Tekla NISpdf, 20 kb

Raahen Vesi

Sonetpdf, 19 kb
Clear Skadapdf, 19 kb
Vesikantapdf, 20 kb

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999 / 621 § 18

Viranomaisen tulee hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi huolehtia asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä ja suojaamisesta sekä eheydestä ja muista tietojen laatuun vaikuttavista tekijöistä

Tietojärjestelmäselosteen tarkoituksena on kuvata tietojärjestelmään tallennetut julkiset / salaiset tiedot sekä mihin tarkoitukseen tietoja käytetään tai luovutetaan. Joissakin tietojärjestelmissä käsitellään henkilötietoja, jolloin kyseessä on myös henkilörekisteri.