Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut eli päivähoitomaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan (voimassa 1.3.2017 alkaen). Varhaiskasvatuksesta perittävä maksu perustuu perheen kokoon, tuloihin sekä varattuihin tunteihin / kuukausi.

Perheen koko, tulorajat ja maksuprosentit:

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi (6), lisätään maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaan 138 € jokaisesta seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Mikäli samasta perheestä on useampi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, määritellään perheen asiakasmaksuissa sisaruslaennus. Nuorimmalle hoidossa olevalle lapselle määritellään edelläolevan taulukon mukaisesti asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavalle lapselle määritellään maksu, joka on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta. Jokaisesta seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestörekisterin mukaan osoite. Poikkeuksena on tilanne, jossa vain toinen huoltaja tarvitsee varhaiskasvatuspalveluita. Tällöin maksu määritellään tämän huoltajan perheen tulojen perusteella.

Tuntirajataulukko:

Perhe laskee ja varaa lapselleen tarvitsemansa varhaiskasvatustuntien määrän. Maksu määräytyy varattujen tuntien perusteella yllä olevan taulukon mukaisesti.

Esiopetus, jota järjestetään 700h/ vuosi, 19h/ viikko, on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi tarvittava hoito on maksullista ja hoitomaksun määrittämiseen käytetään yllä olevia taulukoita. Lisäksi esiopetuksessa olevia lapsia koskee seuraava tuntirajataulukko:

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään kerran kuukaudessa ja se peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Korkein perittävä maksu on 290 €. Jos lapsikohtainen kuukausimaksu on vähemmän kuin 27 €, sitä ei peritä. Maksun loppusumma pyöristetään euroihin.

Leikkitoiminnasta peritään 40 € / lapsi / lukukausi.

Maksun viivästyskorko on 10 % ja se on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä.

Lisätietoja

Pattijoki ja Kirkkokadun päiväkoti

Outi Laukkanen
Toimistosihteeri
puh. 040 830 3017
outi.laukkanen(at)raahe.fi

Raahe ja Vihanti

Auli Pehkonen
Toimistosihteeri
puh. 040 830 3019
auli.pehkonen(at)raahe.fi

Osoite:

Rantakatu 5 D
Brain Center 1 krs.
PL 62,
92101 Raahe

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaenpdf, 173 kb

Esimerkkejä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuistapdf, 155 kb

Mitkä tulot vaikuttavat asiakasmaksuun?pdf, 331 kb

Maksualennus-/-vapautusanomuspdf, 137 kb

Varhaiskasvatuksen maksulaskuri