Metsätähden päiväkoti

Päiväkodissamme toimii kaksi lapsiryhmää; Kissankellot ja Päivänkakkarat.

Toiminnassamme painottuvat pienryhmätoiminta sekä ajatus kokopäiväpedagogiikasta. Kaikki päivän tilanteet nähdään tärkeinä oppimistilanteina. Kiinnitämme erityistä huomiota oppimisympäristöön. Lasten ja huoltajien osallisuus on tärkeä osa toimintaamme.

Tavoitteenamme on luoda lapsille turvallinen, mukava ja rento ilmapiiri. Mahdollisiin kiusaamistilanteisiin puututaan heti. Panostamme lapsen terveen itsetunnon kehittymisen tukemiseen antamalla lapselle paljon positiivista palautetta. Annamme tilaa lapsen omille mielenkiinnon kohteille, tarjoamme mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin ja pyrimme mahdollistamaan pitkäkestoisen leikin.

Päiväkodin esitepdf, 41 kb

Päiväkodin Peda.net-sivut

Metsätähden päiväkoti

Auratie 3
92140 Pattijoki

metsatahti(at)raahe.fi

avoinna:
ma – pe klo 6.30 - 16.30

Päivähoidonohjaaja / johtaja
Eija Keränen
puh. 040 130 3812
eija.keranen(at)raahe.fi

Varajohtaja
Sanna Pajala
puh.040 135 6946
sanna.pajala(at)raahe.fi

Päiväkotiryhmät

Kissankellot, 0-3 v.
puh. 040 830 3010
kissankellot(at)raahe.fi

Päivänkakkarat, 3 - 5 v.
puh. 040 830 3150
paivankakkarat(at)raahe.fi