Vihastenkarin päiväkoti

Toiminta Vihastenkarin päiväkodilla päättyy 1.6.2018.

Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Lehmirannalla. Päiväkodissamme toimii neljä ryhmää.

Toiminnassamme pyrimme kehittämään lapsen aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta, edistämään lapsen hyvinvointia sekä tukemaan tervettä itseluottamusta ja huomioimaan toiset lapset.

Ryhmien toiminnassa huomioimme lapsen iän, kehitystason sekä lapsen omat kiinnostuksen kohteet. Toteutamme toimintaa pienryhmissä, mikä mahdollistaa lapsen osallisuuden ja yksilöllisen huomioimisen sekä tuen tarpeen.

Pidämme tärkeänä kaikkia kasvatuksen osa-alueita. Lapsen elämässä jokainen tilanne on oppimistilanne.

Yhteistyö lasten vanhempien ja henkilökunnan välillä on perusta lapsen päiväkodissa viihtymiselle. Päiväkodissamme toimii vanhempaintoimikunta.

Päiväkodin laulu

"Vihastenkarin päiväkoti kaikkien meidän oma,
sille tää laulu lauletaan.
Punaiset ja siniset ja vihreät ja keltaiset
heistä mä koko joukon saan.
Laulu raikuu leikit leikitään,
kaikki aina ystävinä pysytään.
Oppia paljon saamme, ilot ja surut jaamme
yhdessä aina selvitään."

Päiväkodin kotisivupdf, 1912 kb

Day care centre of Vihastenkaripdf, 13 kb

Päiväkodin Peda.net-sivut


Vihastenkarin päiväkoti

Vihastenkarinkatu 19
92130 Raahe

vihastenkari(at)raahe.fi

avoinna:
ma – pe klo 6.30 – 17.00

Päiväkodinjohtaja
Marja Suomela
puh. 040 830 3075
marja.suomela(at)raahe.fi

Varajohtaja
Helena Keränen
puh. 040 135 7047
helena.keranen(at)raahe.fi

Päiväkotiryhmät

Siniset, 1 – 3-v.
puh. 044 439 3796

Punaiset, 3 – 4-v.
puh. 040 830 3044

Keltaiset, 4 – 5-v.
puh. 040 830 3043

Vihreät, esiopetus
puh. 040 830 3042

Keittiö

puh. 040 830 3045