Nuorisotoimi

Raahe on osaavien ja osallistuvien nuorten kotikaupunki, jossa hyvin tehdyllä nuorisotyöllä tuetaan nuorten kasvua ja kehitystä, parannetaan heidän elinolojaan ja luodaan edellytyksiä hyvälle elämälle ja kansalaistoiminnalle.

Raahen nuorisotoimi huolehtii nuorisolain toteuttamisesta Raahen kaupungissa. Nuorisotoimi vastaa nuorisotyön peruspalveluiden järjestämisestä, koordinoinnista ja kehittämisestä. Se edistää yhteistyössä muiden kasvattajatahojen kanssa raahelaisten nuorten sosiaalista vahvistumista sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Toimintamuotoina ovat nuorisotilatoiminta, nuorisovaltuuston ja muiden osallisuutta edistävien ryhmien toiminnan tukeminen, nuorisotiedotus, järjestötyö, ehkäisevä päihdetyö, työvalmennus, etsivä nuorisotyö sekä muut paikallisiin tarpeisiin soveltuvat toimintamuodot.

Nuorisotyön vankkaa hallinnollista asemaa kaupungissa kuvaa nuorisoasioihin erikoistuneen luottamushenkilöelimen eli nuorisolautakunnan olemassa olo. Tämä asema antaa nuorisotoimelle hyvät lähtökohdat toteuttaa nuorisolain velvoitteita ja tehdä yhteistyötä muiden kasvattajatahojen kanssa.

Raahelainen nuorisotyö elää nuorten arjessa ja tarjoaa oppimiskokemuksia tiloilla, tapahtumissa, tietoverkoissa, retkillä ja projekteissa. Nuorisotyön muodot ja keinot elävät oman aikansa haasteiden mukana ja parhaassa tapauksessa niiden edellä. Kuitenkin hyvin ja pitkäjänteisesti tehty perusnuorisotyö edellyttää hetkellisistä virtauksista riippumatta tarkoituksenmukaisten hallinnollisten ja aineellisten puitteiden lisäksi osaavan ja motivoituneen henkilökunnan olemassaoloa.


Nuorisotoimisto
Ratakatu 3
92100 Raahe

puh. 08 439 3313

nuoriso (at) raahe.fi