Yksityistien parantamisavustus

Raahen kaupungin avustus haettavissa 8.3.- 20.7.2023 välisenä aikana. Hakemuslomakkeen löydät sivun oikeassa reunassa olevasta keltaisesta laatikosta.

Hakemuksen haku onnistuu myös teknisen keskuksen infosta: Rantakatu 8 E 2.krs (ovi 7), 92100 Raahe, johon lomakkeen voi myös palauttaa.

Yksityisteiden parantamisavustus on tarkoitettu suurempiin tien parantamishankkeisiin, ei kunnossapitotoimenpiteisiin. Yksityisteille on tiekunnan mahdollista hakea perusparantamiseen avustusta valtiolta (ELY-keskus) ja kaupungilta. Kaupunki avustaa yksityisteitä määrärahojen puitteissa harkinnanvaraisesti.

Tiekunnan tulee täyttää yksityistielain (560/2018) mukaiset ehdot yksityisteiden avustamisesta (83§, 84§ ja 89§).

1. Valtionavustuskelpoiset yksityistiet

Valtio avustaa yksityisteiden parantamista omien ehtojensa mukaisesti. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Avustus myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen. Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat muun muassa: 

 • huonokuntoiset sillat ja suuret tierummut
 • liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet
 • merkittävät ja yllättävät luonnonolosuhteiden aiheuttamat korjauskohteet

Lisäksi voidaan avustaa muun muassa:

 • tien kuivatuksen ja kantavuuden parantamista
 • muuta liikenneturvallisuuden parantamista, kuten tielinjan siirtäminen tai kaarteen oikaisu
 • tulva- ja routavaurioiden korjaamista

Yksityistieasetukseen on tullut väliaikainen muutos vuosille 2023-2025. Näiden kolmen vuoden aikana tiekunta voi saada valtionavustusta nykyistä suuremmalla avustusprosentilla yksityistien perusparantamiseen. Valtion avustus haetaan ELY-keskuksesta.

Valtionavustuksen enimmäismäärät nousevat seuraavasti:

 • tavanomaiset tien parantamiskohteet 50 % -> 70 %
 • merkittävimmät siltakohteet 75 % -> 85 %
 • luonnonolosuhteiden aiheuttamat yllättävät korjauskohteet 75 % -> 85 %
 • lauttapaikan ja vuosittain purettava silta 80 % -> 85 %
 • talvitie 65 % -> 70 %

Kaupunki avustaa näitä valtionavustuskelpoisia yksityisteitä harkinnanvaraisesti enintään 20 %:n osuudella ELY-keskuksen hyväksymistä kustannuksista. Avustusta haetaan kaupungilta vasta sen jälkeen, kun hankkeelle on saatu myönteinen valtionapupäätös.

Kaupunki teettää tielle kantavuusmittaukset sekä avustaa parantamissuunnitelmien laatimisessa. Hakemus ja hankkeen muu valmistelu sekä toteutus kuuluvat tiekunnalle.

Kaupunki valmistelee ja maksaa avustuksen tiekunnan tilille sitten, kun ELY-keskukselta on toimitettu kaupungille pöytäkirja hankkeen lopputarkastuksesta sekä päätös työn hyväksymisestä, josta voidaan todeta ELY-keskuksen hyväksymät kustannukset. Hyväksytyistä kustannuksista lasketaan kaupungin harkinnanvaraisesti myöntämän avustusprosenttiosuus, joka siirretään tiekunnan ilmoittamalle tilille. 

ELY-keskuksen yksityistien parantamisavustuksen haku

2. Muut yksityistiet

Parantamisavustusta hakevalla yksityistiellä tulee olla tiekunta ja tiekunnan tulee täyttää yksityistielain (560/2018) mukaiset ehdot kunnan yksityisteiden avustamisesta (83§, 84§ ja 89§). Kaupunki avustaa määrärahojen puitteissa harkinnanvaraisesti sellaisten yksityisteiden parantamista, jotka eivät ole valtionapukelpoisia tai eivät saa valtionapua. Kaupungin avustusosuudeksi muodostuu 50-70 % hyväksytyistä kustannuksista. Parantamisavustusta voi saada:

 • huonokuntoisten siltojen ja rumpujen parantamiseen
 • kantavuuden parantamiseen
 • routavaurioiden korjaamiseen ja ehkäisemiseen
 • kuivatuksen parantamista avustetaan pääsääntöisesti vain laajemman perusparantamisen yhteydessä (sivuojien ja laskuojien tekeminen tai korjaaminen

Parantamisavustusta ei myönnetä: normaaliin ojan perkaamiseen, tien tason parantamiseen perusvaatimuksia korkeatasoisemmaksi (esimerkiksi kestopäällystämiseen tai tievalaistukseen), tavanomaista kunnossapitoa tai uusien yksityisteiden rakentamista.

Hakemuksessa, joka toimitetaan kaupungille, hankkeesta on esitettävä toimenpiteet, kustannusarvio ja kartta hankkeen sijainnista. Hanke tulee toteuttaa ja kustannusten tulee syntyä päätöksen voimassaoloaikana.

Myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen tiekunnan tilille hyväksyttyjen ja toteutuneiden kustannusten perusteella tositteita vastaan. Kaupunki ei maksa tiekuntien urakoitsijoilta tulevia laskuja. Ennen avusuksen maksua tulee tiekunnan järjestää loppukatselmus, niin että kaupungin edustaja on paikalla. Loppukatselmuksesta tehdään katselmuspöytäkirja, jonka tiekunta laatii ja toimittaa kaupungin edustajalle.

Yksityisteiden parantamisavustuksen hakulomake (Raahen kaupunki) (pdf)

 

Muualla verkossa

Tiekunnan yhteystietojen ilmoittaminen Maanmittauslaitokselle

Yksityistien tietojen ilmoittaminen Digiroadiin

ELY-keskuksen yksityistien parantamisavustuksen haku

Yksityistielaki (560/2018)

Tekninen keskus
Rantakatu 8 E, 2. krs (ovi 7) 
92100 Raahe 
palaute.tekninentoimi [at] raahe.fi
Palveluinsinööri
Sanna Kelhä
puh. 044 439 3510
sanna.kelha [at] raahe.fi