Kuulutus ilmoituspäätöksestä eläinsuojalle Matkaselän tila, Lähdesmäki RN:o 678-419-6-13

Asia

Raahen kaupungin ympäristötarkastaja on käsitellyt Janne Matkaselän ilmoituksen eläinsuojasta ja päättänyt antaa ilmoituspäätöksen eläinsuojan toiminnalle tilalle Lähdesmäki RN:o 678-419-6-13, Vihanti, Raahe. Ilmoitus koskee olemassa olevan eläinsuojan toimintaa.

Kuulutuksen julkaisupäivä on 15.5.2023. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä, eli 22.5.2023.
Asianosaisille lähetetään erikseen tiedonantokirje.

Ilmoituspäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 15.5.-21.6.2023 välisen ajan Raahen kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksen haku

Tähän ilmoituspäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa kerrotulla tavalla, valittamalla siitä Vaasan hallinto-oikeuteen (Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa, faksi 029 5642760, sähköposti vaasa.hao [at] oikeus.fi) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Lisätietoja antaa päätöksen tehnyt ympäristötarkastaja Niini Tuikkanen, puh.  044 439 3633, niini.tuikkanen [at] raahe.fi

Liitetiedostot