Kuulutus / Luonnos ympäristönsuojelumääräyksistä

Raahen kaupunginhallituksen 28.9.2020 § 249 ja Siikajoen kunnanhallituksen 21.9.2020 § 324 mukaisesti ympäristönsuojelumääräysten luonnos ja sen perustelut asetetaan nähtäville 5.10. - 11.11.2020.

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, kunnan ympäristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia, kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä. Asianosaisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus tutustua luonnokseen ympäristönsuojelumääräyksistä ja antaa siitä mielipiteitä.

Luonnos ympäristönsuojelumääräyksiksi ja sen perustelut ovat nähtävillä Raahen kaupungin teknisessä keskuksessa, osoitteessa Ruskatie 1, 92140 Pattijoki sekä Raahen kaupungin verkkosivuilla ja Siikajoen kunnanvirastolla, osoitteessa Virastotie 5A, 92400 Ruukki sekä Siikajoen kunnan verkkosivuilla.

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 11.11.2020 osoitteeseen Raahen kaupunki, Ympäristövalvonta, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki tai sähköisesti osoitteeseen ymparisto [at] raahe.fi.

Lisätietoja ympäristönsuojelumääräysten laatimisesta antaa ympäristösihteeri Aino Alatalo puh. 040 130 3810, aino.alatalo [at] raahe.fi

 

Raahessa 5.10.2020

Raahen kaupunginhallitus