Kuulutus maisematyölupahakemuksesta / Raahen kaupunki

Hakija

Raahen kaupunki        Y-tunnus 1791817-6
Rantakatu 50
92100 Raahe

Toiminnan sijoituspaikka

Raahe, Mestarinkadun teollisuusalueen ja rautatien välinen puistoalue, kiinteistö 678-31-9903-100
Raahe, Eteläkaaren ja Pohjoiskallion välinen puistoalue, kiinteistö 678-31-9903-100
Raahe, Ollinkalliontien ja Länsikallion välinen puistoalue, kiinteistö 678-31-9903-100

Toiminta, jolle maisematyölupaa haetaan

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on jätetty maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 128 §:n mukainen maisematyölupahakemus. Lupaa haetaan Raahen kaupungin kiinteistöllä (RN:o 678-31-9903-100) sijaitsevilla puistoalueilla suoritettaville harvennushakkuille. Hakemuksen liitteenä on kartta, johon on merkattu harvennettavat alueet, yhteensä 9,73 ha. Toimenpiteet sijoittuvat voimassa oleville asemakaava-alueille; Ak-0086: Mestauskallion teollisuusalue ja Ak-0056: Mestauskallio, kaupunginosat 23 ja 31.

Hakemusasiakirjojen nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 9.7. – 23.7.2024 välisen ajan Raahen kaupungin verkkosivuilla.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Raahen kaupungin ympäristöviranomainen varaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 65 §:n mukaisesti toiminnan sijoituspaikkojen naapureille mahdollisuuden huomautuksen tekemiseen asiassa. Jos kuultavia naapureita on enemmän kuin kymmenen, ilmoitus hakemuksesta katsotaan annetuksi naapurille tiedoksi, kun hakemuksesta on ilmoitettu sillä tavoin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Naapurilla tarkoitetaan MRL 133 §:n mukaisesti viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Huomautukset tulee toimittaa kirjallisena nähtävillä oloaikana asiaa valmistelevalle ympäristötarkastajalle, yhteystiedot alla.

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja 
Niini Tuikkanen
puh. 044 439 3633
niini.tuikkanen [at] raahe.fi (niini[dot]tuikkanen[at]raahe[dot]fi)
Postiosoite: Tekninen keskus / Ympäristövalvonta, Rantakatu 8E, 92100 Raahe