Kuulutus meluilmoituksesta / Kesän bändi-illat / Ruiskuhuone

Hakija

Ruiskuhuone / Kirsi Ylisirniö

Toiminnan sijoituspaikka

Ruiskuhuone, Rantakatu 35, kiinteistö 678-30-9901-0

Meluilmoitus

Kirsi Ylisirniö on lähettänyt Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.

Ilmoitus on saapunut sähköisesti lupapiste.fi -palvelussa 17.6.2022 ja se koskee Ruiskuhuoneella 18.6.-6.8.2022 järjestettäviä bändi-iltoja viikonloppuisin. Tapahtumia voidaan järjestää perjantai- ja lauantai-iltoina. Melua aiheuttaa livemusiikki. Musiikki loppuu iltaisin klo 24.00 mennessä.

Musiikki tulee kantautumaan lähialueille, vaikka äänimiehet seuraavat mittareilla, etteivät desibelit olisi liian korkeat.

Hakemusasiakirjojen nähtävillä pito

Ilmoitus on julkisesti nähtävillä 20.6.-7.7.2022 Raahen kaupungin internet-sivuilla. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 7. päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 27.6.2022.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Asianosaisilla, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus ilmoituksen johdosta. Myös muilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena kuulutusaikana osoitteeseen Raahen kaupunki, Tekninen keskus / Ympäristövalvonta, Rantakatu 8E, 92100 Raahe tai sähköpostitse ymparisto [at] raahe.fi.

Lisätiedot

Asiaa valmisteleva ympäristötarkastaja
Aino Alatalo
puh. 040 130 3810

aino.alatalo [at] raahe.fi

postiosoite: Tekninen keskus / Ympäristövalvonta (Softpolis), Rantakatu 8E, 92100 Raahe

Liitteet

Hakemusote Lupapisteestä

 

Liitetiedostot