Kuulutus meluilmoituksesta / kivenmurskaamo Laivan kaivoksella / Finn Urakointi Oy

Ilmoitus

Finn Urakointi Oy on lähettänyt Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.

Ilmoitus on saapunut Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 25.7.2022. Asia koskee 5.10.2022 saakka arkisin klo 6-22 tapahtuvaa kivenmurskaustoimintaa Laivavaaran kaivosalueen lounaisreunassa. Murskauksesta aiheutuu melua. Melutason 10 m päässä arvioidaan olevan 83-85 dB ja koneiden välittömässä läheisyydessä 104-106 dB. Asutukseen matkaa yli 2 kilometriä.

Toiminnanharjoittaja       

Finn Urakointi Oy

Toimipaikka                     

Laivakankaantie 503, 92230 Mattilanperä

Ilmoituksen nähtävänä pito                                       

Ilmoitus on julkisesti nähtävillä 26.6.-17.8.2022 Raahen kaupungin internet-sivuilla. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 7. päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 2.8.2022.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Asianosaisilla, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus ilmoituksen johdosta. Myös muilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena kuulutusaikana osoitteeseen Raahen kaupunki, ympäristönsuojeluviranomainen, Rantakatu 8 E, 92100 Raahe tai sähköpostitse ymparisto [at] raahe.fi ().

Lisätiedot

Lisätietoja antaa asiaa valmisteleva johtava ympäristötarkastaja Aino Alatalo, 040 130 3810, aino.alatalo [at] raahe.fi

Liitetiedostot