Kuulutus / meluilmoitus / Kölifest ´23

Dnro: 471/11.01.02/2023

Hakija

Raahen kaupungin nuorisopalvelut / Ida Maria Tiittanen
Kesäläntie 9A
92130 Raahe

 

Toiminnan sijoituspaikka

Rantapuisto ravintola Ruiskuhuoneen vieressä, ~Rantakatu 39, kiinteistö 678-30-3034-2

Meluilmoitus

Raahen kaupungin nuorisopalvelut on lähettänyt Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus on saapunut sähköisesti lupapiste.fi -palvelussa 3.5.2023 ja se koskee Pekanpäivien aikaan Rantapuistossa 28.6.2023 klo 18:00 – 23:30 järjestettävää nuorille suunnattua ikärajatonta, pääsymaksutonta ja päihteetöntä ulkoilmakonserttia. Tapahtumassa on ammattitaitoinen äänentoistopalvelu, joka tarkkailee melutasoa. Melutason arvellaan olevan 10 metrin päässä noin 95 dB. Tapahtumasta ja sen aiheuttamasta tilapäisestä melusta tiedotetaan kaupungin nettisivulla ja nuorisopalveluiden sosiaalisen median kanavilla etukäteen. Tapahtuma-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asuinrakennuksia.

Hakemusasiakirjojen nähtävillä pito

Ilmoitus on julkisesti nähtävillä 23.5-12.6.2023 Raahen kaupungin internet-sivuilla. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 7. päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 30.5.2023.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Asianosaisilla, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus ilmoituksen johdosta. Myös muilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena kuulutusaikana osoitteeseen Raahen kaupunki, Tekninen keskus / Ympäristövalvonta, Rantakatu 8E, 92100 Raahe tai sähköpostitse ymparisto [at] raahe.fi ().

 

Lisätiedot

Asiaa valmisteleva ympäristötarkastaja 
Teppo Niiranen
puh. 040 130 8274
teppo.niiranen [at] raahe.fi
postiosoite: Tekninen keskus / Ympäristövalvonta (Softpolis), Rantakatu 8E, 92100 Raahe