Kuulutus / meluilmoitus / Pekanpäivät

Dnro: 470/11.01.02/2023

Hakija

Raahen kaupunki / Sinikka Pollari
Kirkkokatu 28
92100 Raahe

Toiminnan sijoituspaikka

Härkätorin puisto, Laivurinkatu 21, kiinteistö 678-6-9903-0

Meluilmoitus

Raahen kaupunki on lähettänyt Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. 

Ilmoitus on saapunut sähköisesti lupapiste.fi -palvelussa 28.4.2023 ja se koskee Pekanpäivien aikaan Härkätorin puistossa 1.7.2023 klo 18:00-00:00 järjestettäviä iltajuhlaa ja tansseja, joihin on vapaa pääsy. Melua aiheuttaa elävä musiikki. Tapahtumasta tiedotetaan puiston ympäristön asukkaita jakamalla tiedotteet asuintaloille.

Hakemusasiakirjojen nähtävillä pito

Ilmoitus on julkisesti nähtävillä 23.5.-12.6.2023 Raahen kaupungin internet-sivuilla. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 7. päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 30.5.2023.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Asianosaisilla, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus ilmoituksen johdosta. Myös muilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena kuulutusaikana osoitteeseen Raahen kaupunki, Tekninen keskus / Ympäristövalvonta, Rantakatu 8E, 92100 Raahe tai sähköpostitse ymparisto [at] raahe.fi ().

Lisätiedot

Asiaa valmisteleva ympäristötarkastaja 
Teppo Niiranen
puh. 040 130 8274
teppo.niiranen [at] raahe.fi
postiosoite: Tekninen keskus / Ympäristövalvonta (Softpolis), Rantakatu 8E, 92100 Raahe