Kuulutus melupäätöksestä / Baarikatu-tapahtuma

Asia

Raahen kaupungin ympäristötarkastaja on käsitellyt Kikahees Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja hyväksynyt toiminnan hakemuksen mukaisesti toteutettuna. Meluilmoitus koskee 20.7.2024 järjestettävää Baarikatu-tapahtumaa osoitteessa Laivurinkatu 11.

Nähtävilläolo

Päätöspäivä on 5.7.2024. Kuulutuksen julkaisupäivä on 5.7.2024. Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 12.7.2024. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 5.7.-12.8.2024 välisen ajan Raahen kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhaku

Ympäristönsuojelulain perusteella tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 12.8.2024, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa päätöksen tehnyt ympäristötarkastaja Teppo Niiranen, puh. 040 130 8274, henna.laurila [at] raahe.fi (teppo[dot]niiranen[at]raahe[dot]fi). Loma-aikoina lisätietoja asiasta Raahen ympäristövalvonnasta ymparisto [at] raahe.fi (ymparisto[at]raahe[dot]fi).