Kuulutus / Melupäätöksestä / Copterplus Finland Oy

Kuulutus melulupa päätöksestä, yleisölennätys Copterplus Finland Oy, 2.9.2023

Asia

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on käsitellyt hakijan Copterplus Finland Oy:n, Keijo Korkiakoski, Raahen kaupungin 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja hyväksynyt toiminnan hakemuksen mukaisesti toteutettuna. Meluilmoitus koskee 2.9.2023 klo 13-20 järjestettävää yleisölennätystä helikopterilla. Lähtöalue sijaitsee osoitteessa Koulukatu 2, kiinteistöllä 678-11-9903-0.

Päätöspäivä on 28.8.2023. Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 4.9.2023.

Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 28.8-4.10.2023 Raahen kaupungin internet-sivuilla.

Muutoksenhaku

Ympäristönsuojelulain perusteella tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Pohjois-Suomen Hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 4.10.2023, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja saa päätöksen tehneeltä ympäristötarkastajalta Teppo Niiraselta p. 040 130 8274, ymparisto@raahe.

Liitetiedostot