Kuulutus melupäätöksestä / Pooki Flakkaa - Raahen Meripäivät

Asia

Raahen kaupungin ympäristötarkastaja on käsitellyt Raahen kaupungin kaupunkikehittäminen ja näkyvyys -yksikön ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja hyväksynyt toiminnan hakemuksen mukaisesti toteutettuna. Meluilmoitus koskee 12.7.-13.7.2024 järjestettävää Pooki flakkaa – Raahen Meripäivät -tapahtumaa osoitteessa Rantakatu 39.

Nähtävilläolo

Päätöspäivä on 24.6.2024. Kuulutuksen julkaisupäivä on 24.6.2024. Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 1.7.2024. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 24.6.-31.7.2024 välisen ajan Raahen kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhaku

Ympäristönsuojelulain perusteella tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 31.7.2024, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa päätöksen tehnyt ympäristötarkastaja Henna Laurila, puh. 044 439 3503, henna.laurila [at] raahe.fi (henna[dot]laurila[at]raahe[dot]fi). Loma-aikoina lisätietoja Raahen ympäristövalvonnasta ymparisto [at] raahe.fi (ymparisto[at]raahe[dot]fi).