Kuulutus melupäätöksestä / Sirkus Finlandia

Asia

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on käsitellyt hakijan Oy Fincirk Ab / Sirkus Finlandia 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja hyväksynyt toiminnan hakemuksen mukaisesti toteutettuna. Meluilmoitus koskee Raahen Rantatorilla 23.-24.5.2023 järjestettäviä sirkusesityksiä.

Päätöspäivä on 17.5.2023. Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 24.5.2023.

Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 17.5.-26.6.2023 välisen ajan Raahen kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhaku

Ympäristönsuojelulain perusteella tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan Hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 26.6.2023, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja saa päätöksen tehneeltä ympäristötarkastajalta Henna Laurilalta, puh. 044 439 3503, henna.laurila [at] raahe.fi.