Kuulutus päätöksestä: Tilapäista melua aiheuttava toiminta / Kölifest

Asia                 

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on käsitellyt hakijan Raahen kaupungin nuorisopalvelut 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja hyväksynyt toiminnan hakemuksen mukaisesti toteutettuna. Meluilmoitus koskee Pekanpäivien aikaan Rantapuistossa 29.6.-30.6.2022 järjestettävää nuorille suunnattua ikärajatonta, pääsymaksutonta ja päihteetöntä ulkoilmakonserttia.

Päätöspäivä on 15.6.2022. Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 22.6.2022.

Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 15.6.-22.7.2022 Raahen kaupungin internet-sivuilla.

 

Muutoksenhaku

Ympäristönsuojelulain perusteella tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan Hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 22.7.2022, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja saa päätöksen tehneeltä johtavalta ympäristötarkastajalta Aino Alatalolta p. 040 130 3810, ymparisto [at] raahe.fi