Kuulutus päätöksestä: Ympäristölupa jätteen käsittelytoiminnalle / HP Ouramo Oy

Asia

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tarkastanut HP Ouramo Oy:n ympäristölupahakemuksen ja päättänyt myöntää ympäristöluvan jätepuun murskaukselle ja varastoinnille Raahen Pattijoelle osoitteeseen Keskilahdentie 50, 92140 Pattijoki. Toiminnalle on myönnetty aloittamislupa ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesti ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. 

Tämän päätöksen antopäivä on 5.10.2020. Päätöskuulutuksen julkaisupäivä on 6.10.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöskuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 12.10.2020. Päätös on nähtävillä 6.10.-11.11.2020 välisen ajan Raahen kaupungin internet-sivuilla sekä julkipano.fi-sivustolla.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudesta. Valitusaika päättyy 11.11.2020, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja saa päätöksen tehneeltä ympäristösihteeri Riikka Nevalaiselta p. 044 439 3503, riikka.nevalainen [at] raahe.fi

Liitetiedostot