Kuulutus päätöksestä / Ympäristölupa lentopaikalle / Raahen Ilmailijat ry

Asia

Raahen kaupungin ympäristösihteeri on tarkastanut Raahen Ilmailijat ry:n ympäristölupahakemuksen ja päättänyt myöntää ympäristöluvan lentopaikalle Raahen Pattijoelle osoitteeseen Lentokentäntie 81, Pattijoki (kiinteistöt Sarkala 678-415-4-4 ja Ulkoveikkola 678-415-4-38).

Tämän päätöksen antopäivä on 5.11.2020. Päätöskuulutuksen julkaisupäivä on 6.11.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöskuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 13.11.2020. Päätös on nähtävillä 6.11.-14.12.2020 välisen ajan Raahen kaupungin internet-sivuilla sekä julkipano.fi-sivustolla.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudesta. Valitusaika päättyy 14.12.2020, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja saa päätöksen tehneeltä ympäristösihteeri Riikka Nevalaiselta p. 044 439 3503, riikka.nevalainen [at] raahe.fi

Liitetiedostot