Kuulutus päätöksestä / Ympäristölupa tuulivoimalalle / Puhuri Oy

Asia

Raahen kaupungin ympäristötarkastaja on tarkastanut Puhuri Oy:n ympäristölupahakemuksen ja päättänyt myöntää ympäristöluvan Kopsa III tuulivoimapuiston voimalle T2. Tuulivoimala sijaitsee Mattilanperällä, Laivalantiellä, kiinteistöllä Mattilanperä 678-412-88-0.

Tämän päätöksen antopäivä on 12.4.2021. Päätöskuulutuksen julkaisupäivä on 13.4.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöskuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 20.4.2021. Päätös on nähtävillä 13.4.-20.5.2021 välisen ajan Raahen kaupungin internet-sivuilla sekä julkipano.fi-sivustolla.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudesta. Valitusaika päättyy 20.5.2021, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja saa päätöksen tehneeltä ympäristötarkastaja Riikka Nevalaiselta p. 044 439 3503, riikka.nevalainen [at] raahe.fi