Kuulutus päätöksistä talousjätevesien käsittelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Asia

Raahen kaupungin vs. ympäristötarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset:

  • Päätös 23.11.2021 § 18 talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta. Lupa myönnetty kolmeksi (3) vuodeksi eli 23.11.2024 saakka.
  • Päätös 23.11.2021 § 19 talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta. Lupa myönnetty kolmeksi (3) vuodeksi eli 23.11.2024 saakka.
  • Päätös 23.11.2021 § 20 talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta. Lupa poikkeamiseen ei ole myönnetty.
  • Päätös 23.11.2021 § 21 talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta. Lupa myönnetty yhdeksi (1) vuodeksi eli 23.11.2022 saakka.
  • Päätös 23.11.2021 § 22 talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta. Hakemus on jätetty tutkimatta.

Päätöksiä koskevan kuulutuksen julkaisupäivä on 24.11.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 30.11.2021. Päätös on nähtävillä 24.11.-30.12.2021 välisen ajan Raahen kaupungin internet-sivuilla.

 

Muutoksenhaku

Päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudesta. Valitusaika päättyy 30.12.2021, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitukset ovat päätösten liitteenä.

Lisätietoja antaa vs. ympäristötarkastaja Ilona Varis, puh. 044 439 35 03, ilona.varis [at] raahe.fi.