Kuulutus päätöksistä talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta

Asia

Raahen kaupungin vs. ympäristötarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset:

  • Päätös 10.1.2022 § 1 talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta. Lupaa poikkeamiseen ei ole myönnetty.
  • Päätös 10.1.2022 § 2 talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta. Lupa myönnetty viideksi (5) vuodeksi eli 10.1.2027 saakka.

Päätöksiä koskevan kuulutuksen julkaisupäivä on 11.1.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 18.1.2022. Päätös on nähtävillä 11.1.-17.2.2022 välisen ajan Raahen kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhaku

Päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 17.2.2022, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitukset ovat päätösten liitteenä.

Lisätietoja antaa vs. ympäristötarkastaja Ilona Varis, puh. 044 439 35 03, ilona.varis [at] raahe.fi.