Kuulutus ympäristölupapäätöksestä / Jätteenkäsittely / Maanrakennus E. Majava Oy

Asia

Raahen kaupungin vs. ympäristötarkastaja on tarkastanut Maanrakennus E. Majava Oy:n hakemuksen koskien ympäristöluvanvaraisen jätteenkäsittelytoiminnan olennaista muutosta ja päättänyt myöntää ympäristöluvan 27.7.2022 § 20 ylijäämämaiden, betoni- ja tiilijätteen sekä puu- ja puutarhajätteen vastaanotolle, käsittelylle ja hyödyntämiselle osoitteessa Kiiluntie 214, 92100 Raahe, kiinteistö 678-402-1-50.

Tämän päätöksen antopäivä ja kuulutuksen julkaisupäivä on 27.7.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta eli 3.8.2022. Päätös on nähtävillä 27.7.-2.9.2022 Raahen kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudesta. Valitusaika päättyy 2.9.2022, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja antaa Raahen kaupungin ympäristövalvonta, ymparisto [at] raahe.fi, puh. 044 439 3503.