Kuulutus ympäristölupapäätöksestä / Kuljetus Ylikopsa Oy

Asia

Raahen kaupungin ympäristötarkastaja on tarkastanut Kuljetus Ylikopsa Oy:n ympäristölupahakemuksen ja päättänyt myöntää ympäristöluvan 18.3.2024 § 2 maankaatopaikalle ja pilaantumattoman maa-aineksen sekä kantojen käsittelylle kiinteistölle Puuhalandia 678-410-11-32, Raahe.

Nähtävilläpito

Tämän päätöksen antopäivä on 18.3.2024. Kuulutuksen julkaisupäivä on 18.3.2024. Päätös on nähtävillä 18.3.-26.4.2024 välisen ajan Raahen kaupungin verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisesta eli 25.3.2024.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudesta. Valitusaika päättyy 26.4.2024, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa päätöksen tehnyt ympäristötarkastaja Henna Laurila, puh. 044 439 3503, henna.laurila [at] raahe.fi (henna[dot]laurila[at]raahe[dot]fi) ja 2.-12.4.2024 välisenä aikana johtava ympäristötarkastaja Niini Tuikkanen, puh. 044 439 3633, niini.tuikkanen [at] raahe.fi (niini[dot]tuikkanen[at]raahe[dot]fi)