Kuulutus / Ympäristöluvan rauettamispäätöksestä / Sievin Biohake Oy

Hakija

Sievin Biohake Oy, Valkamaantie 18, 85450 Joenkylä

Toiminta ja sijainti

Sievin Biohake Oy:n hakee ympäristöluvan rauettamista.  Ympäristölupa on myönnetty energiapuun vastaanottoon, varastontiin, haketukseen, murskaukseen ja kuivatukseen Raahen kaupungin Länsi-Kalkan teollisuusalueelle, korttelit 3711 ja 3712.

Nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja asiakirjat ovat nähtävillä 11.3. – 19.4.2024 välisen ajan Raahen kaupungin verkkosivuilla. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 7. päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 18.3.2024.

Valittaminen

Ilmoituspäätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätiedot

Ympäristötarkastaja Teppo Niiranen, puh. 040 1308274.
teppo.niiranen [at] raahe.fi