Kuulutus ympäristöluvan raukeamista koskevasta päätöksestä / Infinergies Finland Oy

Asia              

Raahen kaupungin vs. ympäristötarkastaja on päättänyt rauettaa Infinergies Finland Oy:n tuulivoimalaa koskevan ympäristöluvan (ympäristölupapäätös Vi1/2012 20.4.2012). Ympäristöluvan mukaista toimintaa alueella ei ole aloitettu tai tuulivoimalaa rakennettu. Tuulivoimalan sijoituspaikka on kiinteistöllä 678-420-23-28 KUMPURA, Kinttukangas, Vihanti, Raahe.

Tämän päätöksen antopäivä on 4.5.2022. Kuulutuksen julkaisupäivä on 4.5.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 11.5.2022. Päätös on nähtävillä 4.5.-10.6.2022 välisen ajan Raahen kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhaku

Tähän ympäristölupaa koskevaan päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudesta. Valitusaika päättyy 10.6.2022, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja antaa päätöksen tehnyt vs. ympäristötarkastaja Ilona Varis, ilona.varis [at] raahe.fi, puh. 044 439 3503.