Kuulutus ympäristöluvan raukeamista koskevasta päätöksestä / Remeo Oy

Asia

Raahen kaupungin ympäristötarkastaja on päättänyt, että Remeo Oy:lle jätteiden laitosmaiseen ja ammattimaiseen käsittelyyn myönnetty ympäristölupa (Raahen kaupungin ympäristösihteeri 26.3.2020 § 11) raukeaa. Toiminta sijoittuu kiinteistölle 678-23-2306-18, os. Betonimyllärinkatu 2, Raahe.

Päätöspäivä ja kuulutuksen julkaisupäivä on 5.9.2022. Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 11.9.2022. Päätökseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 5.9.-12.10.2022 välisen ajan Raahen kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusaika päättyy 12.10.2022, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa päätöksen tehnyt ympäristötarkastaja Niini Tuikkanen, niini.tuikkanen [at] raahe.fi () puh. 044 439 3633