Kuulutus ympäristönsuojelulain 115 a § mukaisesta ilmoituksesta / TMW Raahe Oy

Ilmoittaja

TMW Raahe Oy, Karppilantie 20, 90450 Kempele

Toiminta ja sijainti

TMW Raahe Oy on jättänyt Lupapiste.fi palvelussa Raahen kaupungille ympäristönsuojelulain 115 a § mukaisen ilmoituksen 16.10.2023. Ilmoitus koskee sahalaitoksen perustamista osoitteeseen Lapaluodontie 136, 92100 Raahe, kiinteistöillä RN:o 678-413-38-2, 678-37-3714-1, 678-37-3712-1.

TMW Raahe Oy suunnittelee lämpöpuutehtaan rakentamista, ja toiminnan käynnistämistä Raahen Länsi-Kalkan teollisuusalueella. Lämpöpuutehdas rakennetaan alueelle useammassa vaiheessa. Tämä ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koskee lämpöpuutehtaan laitosvaiheita 1 ja 2. Ensimmäisessä vaiheessa tehtaan tuotanto on 25 000 m3/a ja toisessa vaiheessa tuotanto kasvatetaan tasolle 50 000 m3/a.

Hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Hakemuksen tiedot ovat prosessivesien käsittelyn osalta olennaisesti muuttuneet, minkä vuoksi hakemus annetaan uudestaan julkisesti nähtäville.

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 18.6.-26.7.2024 välisen ajan Raahen kaupungin verkkosivuilla. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 7. päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 25.6.2024.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen varaa niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) tilaisuuden tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Myös muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hankkeesta.

Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Ympäristövalvonta/ Tekninen keskus, Rantakatu 8 E, 92100 Raahe tai sähköpostilla ymparisto [at] raahe.fi (ymparisto[at]raahe[dot]fi) viimeistään 26.7.2024.

Lisätiedot

Kesälomien aikaan lisätietoja asiasta antaa Raahen ympäristövalvonta ymparisto [at] raahe.fi (ymparisto[at]raahe[dot]fi) ja tarkemmat yhteystiedot löytyvät Raahen ympäristövalvonnan verkkosivuilta.