Kuulutus ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta / Raahen kaupunki

Ympäristönsuojelumääräysten luonnos

Raahen kaupungin lupa- ja valvontajaoston päätöksen 16.3.2021 § 30 mukaisesti ympäristönsuojelumääräysten luonnos ja määräysten perustelut asetetaan julkisesti nähtäville 29.3.-6.5.2021 väliseksi ajaksi.

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, kunnan ympäristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia, kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä. Asianosaisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus tutustua luonnokseen ympäristönsuojelumääräyksistä ja antaa siitä mielipiteitä.

Luonnos ympäristönsuojelumääräyksiksi ja määräysten perustelut ovat nähtävillä Raahen Kaupungin teknisessä keskuksessa, osoitteessa Ruskatie 1, 92140 Pattijoki sekä Raahen kaupungin verkkosivuilla www.raahe.fi.

Ruskatiellä paperiset asiakirjat löytyvät tolpassa olevasta harmaasta postilaatikosta.

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 6.5.2021 osoitteeseen Raahen kaupunki, Ympäristövalvonta, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki tai sähköisesti osoitteeseen ymparisto [at] raahe.fi.

Lisätietoja ympäristönsuojelumääräysten laatimisesta antaa ympäristösihteeri Aino Alatalo puh. 040 130 3810, aino.alatalo [at] raahe.fi

 

Raahessa 29.3.2021

Lupa- ja valvontajaosto