Meluilmoitus / Raahen kaupunki / Pekanpäivät 2021

Asia

Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Toiminnanharjoittaja

Raahen kaupunki

Toimipaikka

Härkätori, Laivurinkatu 26

Ilmoitus

Raahen kaupunki on lähettänyt Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.

Ilmoitus on saapunut Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 4.6.2021. Asia koskee perjantaina 2.7.2021 klo 21-24 järjestettäviä Pekanpäivät 2021 -tapahtuman perinteisiä tansseja. Tapahtumasta ei uskota aiheutuvan häiriötä lähialueen asukkaille.  

Ilmoituksen nähtävänä pito

Ilmoitus on julkisesti nähtävillä 7.6.-27.6.2021 Raahen kaupungin internet-sivuilla. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 7. päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 13.6.2021.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Asianosaisilla, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus ilmoituksen johdosta. Myös muilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena kuulutusaikana osoitteeseen Raahen kaupunki, ympäristönsuojeluviranomainen, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki tai sähköpostitse ymparisto [at] raahe.fi.

Lisätiedot

Lisätietoja hankkeen johdosta antaa asiaa valmisteleva vs. ympäristötarkastaja Ilona Varis, ilona.varis [at] raahe.fi, puh. 044 4393633.