Meluilmoitus / Raahen kaupunki / Pooki Flakkaa

Asia

Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Toiminnanharjoittaja

Raahen kaupunki / hanketoiminta ja kehittäminen

Toimipaikka

Rantatori, Rantakatu 39

Ilmoitus

Raahen kaupunki/kaupunkikehittäminen ja näkyvyys on lähettänyt Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.

Ilmoitus on saapunut Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 1.6.2021. Asia koskee ma-pe 12.-16.7.2021 klo 14-20 ja la 17.7.2021 klo 11-17 järjestettävää Pooki Flakkaa – Raahen Meripäivät -tapahtumaa. Melutason 10 m päässä äänentoistolaitteista arvioidaan olevan 100 dB. Melutaso ei ole jatkuvasti korkealla, vaan se vaihtelee ohjelman mukaan. Äänentoistolaitteet suunnataan poispäin asuintaloista. Melutasoa seurataan tapahtuman aikana. Tapahtumasta tiedotetaan talokohtaisesti Rantakadulla, Cortenkadulla, Brahenkadulla ja Koulukadulla.

Ilmoituksen nähtävänä pito

Ilmoitus on julkisesti nähtävillä 3.6.-23.6.2021 Raahen kaupungin internet-sivuilla. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 7. päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 9.6.2021.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Asianosaisilla, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus ilmoituksen johdosta. Myös muilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena kuulutusaikana osoitteeseen Raahen kaupunki, ympäristönsuojeluviranomainen, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki tai sähköpostitse ymparisto [at] raahe.fi.

Lisätiedot

Lisätietoja hankkeen johdosta antaa asiaa valmisteleva vs. ympäristötarkastaja Ilona Varis, ilona.varis [at] raahe.fi, puh. 044 4393633.