Meluilmoitus / Raahen kaupunki / Raahen Pimiät

Asia

Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Toiminnanharjoittaja

Raahen kaupunki / kaupunkikehittäminen ja näkyvyys

Toimipaikka

Härkätori, Laivurinkatu 26

Rantatori, Rantakatu 39

Ilmoitus

Raahen kaupunki/kaupunkikehittäminen ja näkyvyys on lähettänyt Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.

Ilmoitus on saapunut Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 7.7.2021. Asia koskee 3.9.-4.9.2021 klo 14-22 järjestettävää Raahen Pimiät -tapahtumaa. Melutason 10 m päässä äänentoistolaitteista arvioidaan olevan 110 dB. Melutaso ei ole jatkuvasti korkealla, vaan se vaihtelee ohjelman mukaan. Äänentoistolaitteet suunnataan poispäin asuintaloista. Melutasoa seurataan tapahtuman aikana. Tapahtumasta tiedotetaan talokohtaisesti Rantakadulla, Brahenkadulla, Sovionkadulla, Laivurinkadulla sekä Fellmanin puistokadulla.

Ilmoituksen nähtävänä pito

Ilmoitus on julkisesti nähtävillä 13.7.-2.8.2021 Raahen kaupungin internet-sivuilla. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 7. päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 19.7.2021.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Asianosaisilla, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus ilmoituksen johdosta. Myös muilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena kuulutusaikana osoitteeseen Raahen kaupunki, ympäristönsuojeluviranomainen, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki tai sähköpostitse ymparisto [at] raahe.fi.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa asiaa valmisteleva vs. ympäristötarkastaja Ilona Varis, ilona.varis [at] raahe.fi, puh. 044 4393633.